ازین جاده نمیترسم تا وقتی مقصدم باشی

لی لی کنان می روی از خاطرات کودکی ام

خنده های مهربانت را میان قلبم به یادگار می گذاری

خیره به آسمانم... دیوارهای درختی ،آخر این جاده غرق احساس دوشادوش هم می روند که یکی شوند

همچنان آسمان نگاهم را تمنا میکنددلم می خواهد به رقابتش بیایی

و   پیروزمندانه ..نگاهم کنی..

 

/ 6 نظر / 24 بازدید
پــــــویا

به خانه که بیایی گل ها می آیند به استقبالت به خانه بیا زودتر... [گل]

سنگ صبور

سلام روز میلاد مولود کعبه بر شما مبارک باشه. ساعات خوشی رو براتون آرزو می کنم [گل][گل][گل][گل][گل]

سنگ صبور

بـــه کــويـــت بــا دل شــاد آمـــدم بــا چـشــم تــر رفــتـم بـــه دل امــيــد درمــان داشـــتــم درمــانـده تــر رفــتــم ...

ف . م

آخی ..چه بااحساس..چه زیبا... یه احساس پاک تو این متنت هستش که دوسش دارم[لبخند]

سمیه

سلام صبح سبز بهاری رجبی شما سراسر پاکی و صفا التماس دعا چه زیبا روزهایی خدا دارد انگار تازگی می دهند این یکنواختی زندان زندگی را چه زیباست نام علی را شنیدن و مست غرور فاطمه شدن چه زیباست شیعه بودن و علی علی گفتن و زیباتر یادآور مهربانی های پدر میلاد امام عاشقان و روز پدر نیک